Styrelsen

Ordförande
Raimo Åberg
Sekreterare & miljöombud
Tom Backman
Kassör
Anders Karlsson
Ledamöter
Jan Andersson
Martin Norlund
Magnus Berggren
Ulf Karlsson